Välkommen till Arne Fritzsons hemsida!
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Intressen] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
arne303
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Hej!

Trevligt att du hälsar på här på min hemsida.

Jag heter Arne Fritzson och är socionom, pastor i Equmeniakyrkan och teologie doktor. Jag arbetar på halvtid som pastor och föreståndare i Sollentuna Missionsförsamling. Därutöver frilansar jag som föreläsare, konsult och författare.

Jag har en CP-skada sedan födseln och ett stort intresse för frågor om funktionshinder.

Här vill jag främst informera om min frilansverksamhet. Den är inriktad på kristen teologi, frågor om funktionshinder och tros- och livsåskådningsfrågor. Om du klickar på de olika flikarna får du mer information.

Det jag tror att jag kan hjälpa till med är vad min slogan säger: Att tolka reflektivt och eftertänksamt gör skillnad.

    • Hela vårt sätt att se på vår omgivning och på oss själva är att tolka och våra tolkningar präglas av vilka vi är och vilka förutsättningar vi har. Det gör att våra tolkningar skiljer sig mer eller mindre från våra medmänniskors tolkningar.
    • Det gör att vi kan behöva tolka reflektivt, d.v.s. att titta på sig själv och sin omgivning på ett annorlunda sätt och ur nya synvinklar för att få nya och fördjupade insikter.
    • Sådana omtolkningar kan ta tid, därför de behöver ske på ett eftertänksamt sätt.
    • Men sådana tolkningar lönar sig därför att det leder till en förändring. Att tolka reflexivt och eftertänksamt gör skillnad.

Kanske kan den här hemsidan ge dig idéer om hur min konsultverksamhet kan hjälpa ditt sammanhang att genomgå positiva förändringar.

VÄLKOMMEN!

namnteckning05