Tros- och livsåskådning
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Intressen] [Kristen teologi] [Funktionshinder] [Tros- och livsåskådning] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Sedan 90-talet har vi sett ett ökande intresse för tros- och livsåskådningsfrågor i det svenska samhället. Detta har skett bland annat genom de många dramatiska händelser som vårt svenska samhälle har gått igenom. För många blev den 28 februari 1986, då statminister Olof Palme mördades på öppen gata mitt i vår huvudstad, en händelse som skakade om vår grundkänsla. Vi blev mer medvetna om hur sårbart vårt samhälle kan vara. Detta följdes av händelser som förlisningen av passagerarfärjan Estonia i september 1994, Berlinmurens fall i november 1989, terrorattackerna på USA den 11 september 2001, mordet på utrikesminister Anna Lindh i september 2003 och flodvågskatastrofen runt Indiska Oceanen på Annandag Jul 2004.

De är alla exempel på händelser som på olika sätt har förändrat vårt samhälle och har gett många av oss en ny livskänsla. Sådana händelser gör att många av oss ställer existentiella frågor. Vad är det som gör livet meningsfullt? Vad är gott och vad är ont? Finns det absoluta sanningar och absoluta värden? Finns det verkligheter bortom det vi kan uppleva med våra sinnen?

En speciell fråga som detta har aktualiserat är gudsfrågan. Finns det en gud? Om Gud skulle finnas vilka egenskaper skulle då Gud ha? Vad menas med att Gud är allsmäktig? Vad betyder gudsfrågan för vår livskänsla? De senaste åren har vi sett en strid ström av böcket som utifrån olika konfessionella ståndpunkter har diskuterat sådana frågor.

Jag föreläser om tros- och livsåskådningsfrågor både utifrån ett kristet och utifrån ett allmänmänskligt perspektiv. En fråga som jag ofta fokuserar på är förhållandet mellan individ och kollektiv. Jag diskuterar bland annat frågor om frihet och oberoende? Hur mycket inflytande har vi över våra liv och hur mycket är önskvärt?

Vi vill både vara oberoende men samtidigt leva i nära och tillfredställande relationer där vi gör oss beroende av varandra. Hur går det ihop? En av mina teser är det att en väg till frihet är att erkänna i hur hög grad vi är beroende av varandra. Vi ser hur mycket vi kan påverka vår tillvaro genom att erkänna vår relativa maktlöshet.