Presentation av Arne Fritzson
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [CV] [Tjänster] [Intressen] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

img1112188061-mini

Jag heter alltså Arne Fritzson, är född 1965 och bor i Bromma utanför Stockholm, med min fru, Karin Fritzson. Jag arbetar som pastor i Sollentuna Missionsförsamling.

Jag är socionom, pastor i Svenska Missionskyrkan och teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap. Jag har bland annat studerat vid universiteten i Stockholm och Uppsala och på Teologiska Högskolan i Stockholm, THS.

Jag disputerade 2004 på en avhandling om den amerikanske teologen David Tracys hermeneutiska teologi.

Klicka på fliken “Intressen” får du läsa mer om vad jag är intresserad av och vad jag jobbar med i min firma. Under fliken “Tjänster” kan du läsa om några av de tjänster jag kan hjälpa till med.

Jag och min fru Karin har båda CP-skador, vilket gör att jag har ett intresse för frågor om funktionshinder.

Här är mitt CV.

Jag har skrivit bland annat följande böcker

  • Främlingskap och tillhörighet. David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar
  • Att tolka det tvetydiga. Tro, liv och funktionshinder

Båda är utgivna i Acta-serierna vid Uppsala universitetet. Här finns mer information om några av de böcker jag har skrivit. Klicka här för att komma till ACTA-seriens hemsida.

Klicka här för att nå mina kontaktuppgifter.