Kristen teologi
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Intressen] [Kristen teologi] [Funktionshinder] [Tros- och livsåskådning] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Jag är intresserad av modern teologi och föreläser gärna om det i olika sammanhang. Här följer några möjliga teman jag gärna föreläser om. Ta kontakt med mig om du blir intresserad av något så kan vi diskutera möjliga upplägg. Här är mina kontaktuppgifter.

 

Antik tro och moderna tider

Denna föreläsning är en introduktion till en av den moderna kristna systematiska teologins grundfrågor: Hur kan man vara kristen i en modern tid?

 

Förmodern, modern, senmodern och postmodern

Diskussionen om moderniteten är komplex och fascinerande. Denna föreläsning syftar till att ge en bild av grunderna för denna diskussion.

 

Gud, gudsföreställningar och gudsbegrepp

Tanken på det gudomliga fascinerar troende, sökare och icke troende. I denna föreläsning ges en teologisk och religionsfilosofisk introduktion till olika förhållningssätt till gudsbegrepp och gudsföreställnigar.

 

Treenigheten

Gud är en och tre samtidigt, hävdar kristen tro. Denna föreläsning är en presentation av några av grunderna för den originella kristna gudstron.

 

Vem är Jesus Kristus?

En föreläsning om det som gör kristen tro unik, kristologin, läran om Jesus Kristus, den andra personen i treenigheten.

 

Korset och försoningen

Kristna tror att korset och Jesu död är det yttersta tecknet på Guds kärlek och på att det mest fantastiska kan växa fram ur det mest förfärliga. Detta är Guds dårskap som är visare än världens vishet. I denna föreläsning närmar vi oss kristologins grunder och den utmaning som den utgör för ett modernt sätt att tänka

 

Korintierbrevens undervisning om svaghet

”I svagheten blir kraften störst” skriver Paulus i Andra Korintierbrevet och visar därmed på den dialektik som finns i kristen tro mellan styrka och svaghet. I denna föreläsning behandlar Korintierbrevens bakgrund och några av brevens texter.

 

Hur läser man Uppenbarelseboken?

Uppenbarelseboken är kanske Bibelns  mest kryptiska bok och den som är svårast att förstå. Med en antik världsbild söker den ge tröst och hopp till förföljda kristna församlingar i Mindre Asien. Hur kan man som modern bibelläsare tillgodogöra sig dess innehåll utan att ge sig in i komplexa spekulationer om saker vi varken kan eller skall veta något om. I denna föreläsning ges nycklar till hur vi idag kan närma oss Uppenbarelsebokens budskap

 

Hermeneutisk kristen teologi

Detta är en föreläsning om hur kristen teologi kan gestaltas om man tar den hermeneutiska filosofin på allvar. Det handlar om en teologi som är ödmjuk, som bedrivs i djup respekt för den som är annorlunda än teologen själv, utan att den utplånar den kristna trons anspråk på sanning och relevans. Läs mer om kristen hermeneutisk teologi här.

 

Introduktionskurs för lekmän i modern systematisk teologi

Jag har även tagit fram en introduktionskurs för lekmän i modern systematisk teologi. Klicka här för att se kursuppläggningen. Denna uppläggning omfattar elva kurstillfällen. Kontakta mig om du vill diskutera möjligheter av att genomföra en hel eller delar av en sådan kurs.

Jag har också skrivit en storstadsteologi, “Gud i stan”, på uppdrag av Svenska Missionskyrkan.