Hermeneutisk teologi
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Intressen] [Kristen teologi] [Funktionshinder] [Tros- och livsåskådning] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Hermeneutisk teologi är den del av den moderna teologin som har inspirerats av den hermeneutiska filosofin och filosofer som Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Gianni Vattimo m.fl.

Inom den hermeneutiska filosofin utgår man från Nietzsches idé om att det inte finns några fakta, utan bara tolkningar och att även detta är en tolkning. Detta kan förefalla vara en form av relativism och att man inte tror på någon yttre sanning, vilket är ett missförstånd. Men den yttre verkligheten är bara tillgängliga för våra medvetanden som tolkningar.

Inom den kristna hermeneutiska teologin undersöker man vad en sådan teori betyder för våra tankar om Gud och kristen tro.

Under rubriken ”Arne tänker” kommer jag publicera texter om hermeneutisk filosofi och kristen hermeneutisk teologi. Dessa texter är tänkta att vara introduktioner till de speciella sätt att uppfatta livet och tron som detta sätt att tänka för med sig och visa hur dessa tänkesätt kan berika vår förståelse av vår tillvaro och, inte minst, av oss själva.