Funktionshinder
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Intressen] [Kristen teologi] [Funktionshinder] [Tros- och livsåskådning] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Eftersom jag har en cp-skada har jag alltid varit intresserad frågor kring funktionsnedsättningar och funktionshinder. Jag har föreläst om ämnet i olika sammanhang sedan jag var sexton år och skrivit om det i olika sammanhang, bland annat i två böcker.

Jag har för det mesta arbetat med frågor kring funktionshinder i olika kyrkliga sammanhang, men jag har också gjort det inom handikapprörelsen, myndigheter, utbildningar, privata företag m.m.

Jag arbetar ofta utifrån historiska, politiska eller existentiella perspektiv. Ofta kombinerar jag dessa tre infallsvinklar. Under de senaste åren har jag arbetat utifrån WHO:s senaste klassifikation av funktionshinder och funktionsnedsättningar, ICF, som kan verka komplicerad när man börjar arbeta med den, men som jag tycker ger möjlighet att se intressanta nyanser i hela denna begreppsapparat.

Jag är intresserad av hur man i olika sammanhang beskriver skillnaden mellan att leva med och utan funktionsnedsättningar. Sådana beskrivningar görs ofta omedvetet, till exempel genom olika politiska beslut som fattas på området, genom hur olika insatser på området har utformats eller genom hur media framställer personer med funktionsnedsättningar och deras livssituationer.

I mina föreläsningar om funktionshinder försöker jag problematisera olika sätt att tänka kring funktionsnedsättningar och funktionshinder för att hjälpa folk att se att mycket av det vi ofta ser som självklart egentligen bygger på förutsättningar som är allt annat än självklara.

Jag har på ett särskilt sätt arbetat med förhållandet mellan frågor om funktionshinder och tros- och livsåskådningsfrågor. Klicka här för att få mer information om detta intresse.

 

Här är länkar till några artiklar om funktionshinder som jag har skrivit eller medverkat i:

Själavård med en extra dimension

Sexual Identity and disability

People with disabilities in the Bible: Who are they and what can we learn from them?