Böcker som Arne Fritzson har skrivit
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Böcker] [Intressen] [Arkiverade nyheter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Jag har bland annat skrivit dessa fem böcker:

främlingskap03

Detta var min doktorsavhandling som behandlande den  amerikanske teologen David Tracys hermeneutiska teologi. Som de flesta doktorsavhandlingar är den rätt smal. Att skriva en avhandling är ju egentligen ett gesällprov där man visar att man behärskar vetenskaplig metod.

Boken behandlar olika faser i Tracys teologi och hur den teologin på olika sätt gestaltar en dubbel kritisk rörelse som både innebär kritik och självkritik. I boken ger jag ett förslag på hur en hermeneutisk teologi kan förhålla sig till en omgivning som präglas av mångfald.

Klicka här för att komma till en site där du kan köpa boken.

tvetydiga03
Interpreting
omvänd dig
försoning behövs

Denna bok skrev jag inom ramen för Projekt Teo, ett projekt som bedrev forskning och opinions- bildning om erfarenheter av liv med funktionshinder och tros- och livsåskådningsfrågor.

Boken består av två delar. Den första behandlar historia, handikappolitik och människosyn. Den andra tar upp religiösa frågor i relation till funktionshinder: gudsfrågan, bibeltexter och kristen teologisk antropologi. Boken är tänkt som en introduktion till detta område. Den är skriven med tanke på studenter på grundnivå.

Klicka här för att komma till en site där du kan köpa boken.

Den här boken skrev jag tillsammans med en god vän, Samuel Kabue, från Kenya. Den ingår i Kyrkornas Världsråds serie RISK-books.

Jag skrev det första kapitlet som lägger ett hermeneutiskt perspektiv på frågan om funktionshinder. Samuel skrev två yttgerligare kapitel, varav ett självbiografiskt. Boken innehåller också ett teologisk uttalande från Kyrkornas Världsråd om hur man ser på funktionshinderfrågan.

Boken är slut på Bokus, men går att köpa på Amazon.

Denna bok som kom våren 2011 skrev jag inom ramen för ett forskningsprojekt inom Svenska kyrkans forskningsavdelning.

Den tar upp ett antal teologiska frågor ur utvecklingspsykologiska perspektiv. Framför allt arbetar jag med Jean Piagets teorier. Boken finns som e-bok gratis. Klicka här för att  nå den på Svenska kyrkans hemsida.

Den här boken har jag skrivit tillsammans med Sofia Camnerin.  Utifrån våra olika intellektuella traditioner, Sofia utifrån den befrielsefeministiska och jag utifrån den hermeneutiska teologin, för vi ett samtal om våld, lidande, död, försoning, hopp och kyrka. Våra olika ståndpunkter konfronteras med varandra och likheter och skillnader skrivs fram.

Boken kan beställas på Verbums webbshop.

Jag har bland annat medverkat i följande böcker och trycksaker:

En bibliografi över Lars Lindbergs tryckta skrifter i fesktskriften Levande, Verbum 1996.

Fyra artiklar i boken Jag och Gud. Ledarhandledning, Verbum 1998

“Reasons to Rejoice: Christian Joy in a Secularized World” Ecumenical Review 1998. 50: (2 Ap) 132-136.

”Taking care of the Charisms Given to the Church by the Spirit” A Letter from Christ to the World. An Exploration of the Role of the Laity in the Church Today, WCC Publications 1998

“People with disabilities in the Bible”, och “Sexual identity and disability” i Kyrkornas Världsråds tidskrift ECHOES, 19/2000.

Berättelser möts. Om Svenska Missionsförbundets konfirmation Svenska Missionsförbundet och SMU 2000

Redaktör för Sveriges Kristna Handikappförbunds jubileumsskrift Mitt liv - min tro. Berättelser om liv med funktionshinder - liv med Kristus 2001.

”Där mänskligt liv förenas. En storstadsteologi” del av Gud i Stan – en storstadsteologi. Svenska Missionskyrkan och SMU 2003

Ordet för idag 2005, Verbum 2004

”En gud som är rättfärdig och god” Liv och rörelse. Svenska Missionsförbundets identitet Verbum 2007.

”Funktionshinder och teologisk antropologi” Religion och Existens. Årskrift för teologiska föreningen 2006, s 55-65.

”Vad är sannning? Den hermeneutiska teologins förhållningssätt till sanningsbegreppet” På spaning... Från Svenska Kyrkans forskardagar 2007 Verbum 2008, s. 125-135.

Funktionshinder, funktionsnedsättningar och mångfald Skillnader. Årsbok för kristen och humanistisk samhällssyn 2008, s 63-72.