Arkiverade nyheter
jag04

NYHETER

 

DAGENS DIKT

 

2016-02-16

 

Mästarens fötter

väts av ärligas tårar:

blir en fridshälsning.

 

ARKIVERADE DIKTER

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

BuiltWithNOF

Har du hittat något fel på hemsidan får du gärna rapportera det.

[Arne Fritzson] [Presentation] [Tjänster] [Intressen] [Arkiverade nyheter] [Arkiverade dikter] [English] [Länkar] [Kontakt]
AF_logo

Teolog, pastor och

funktionshinderforskare

Arkiverade nyheter

 

 

2008

1-3 februari

Första helgen i februari medverkar jag som lots i Uppsala stifts teologifestival. Klicka här för mer information.

10 februari

Jag predikar i gudstjänsten i Sollentuna Missionskyrka den 10 februari. Missionskyrkan ligger på Kapellvägen 2 i närheten av Sollentuna centrum. Klicka här för att nå kartor på Eniros hemsida

19 februari

Den 19 februari föreläser jag om funktionshinder och människosyn i Ekebyhovskyrkan på Ekerö, klockan 19.00. Kvällen arrangeras av St Lukas Mälaröarna - Västerort. Här finns mer information om kvällen på deras hemsida. Klicka på “Programkvällar”. Här finns en handaffisch om arrangemanget som pdf-fil.
 

25 februari

Jag håller den avslutande föreläsningen i en föreläsningsserie om modern kristen teologi, “Kristen tro i det tjugoförsta århundradet”, i Abrahamsbergskyrkan den 25 februari klockan 19.00. Klicka här för mer information om serien. Abrahamsbergskyrkan ligger på Bävervägen 45 i Bromma. Här är deras hemsida.

 

2 mars

Jag predikar i gudstjänsterna i Sollentuna Missionskyrka den 2 mars och på Påskdagen den 23 mars. Båda gudstjänsterna är klockan 11.00.  På Skärtorsdagen, den 20 mars, håller jag en meditation i Getsemaneaftonen i samma kyrka, klockan 19.00. Missionskyrkan i Sollentuna ligger på Kapellvägen 2 i närheten av Sollentuna centrum. Klicka här för att komma till kartor på Eniros hemsida.

 

23 mars

Under påskhelgen medverkar jag i gudstjänsterna i Sollentuna Missionskyrka. På Skärtorsdagen håller jag i en meditation under Getsemanestunden klockan 19.00. På Långfredagen leder jag gudstjänsten klockan 11.00. Jag predikar i gudstjänsten klockan 11.00 på Påskdagen. Missionskyrkan i Sollentuna ligger på Kapellvägen 2 i närheten av Sollentuna centrum. Klicka här för att komma till kartor på Eniros hemsida.

 

5 okotober

Jag predikar på en regionsgudstjänst för missionsförsamlingar i norra Storstockholm den 5 oktober i Missionskyrkan i Vaxholm, klockan 11.00. Missionskyrkan i Vaxholm  ligger på Hamngatan 42. Klicka här för att hitta kartor på Eniros hemsida.

 

26 oktober

Jag predikar i gudstjänsten i Betlehemskyrkan i Karlstad söndagen den 26 oktober, klockan 11.00.

Betlehemskyrkan ligger på Östra Torggatan 18. Klicka här för att komma till kartor på Eniros hemsida.

 

6 november

Jag kommer föreläsa över ämnet Kyrkan – en rymd för tro och liv, torsdagen, den 6 november, klockan 19.00 i Sollentuna Missionskyrka. Föreläsningen ingår i serien Möten som befriar. Klicka här för information om den serien.

 

31 december

Under hösten 2008 har två böcker där jag har medverkat med artiklar kommit ut. Dels är det boken På spaning efter framtidens kyrka utgiven av Verbum och dels boken Skillnader. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2008. Se mer under fliken Tjänster/Böcker.

 

2009

7 februari

Jag medverkar i den medabetarkonferens Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Missionskyrkan har tillsammans i Skövde den 7 till 10 januari.

 

2 april

Torsdagen den 2 april, klockan 19.00, föreläser jag under rubriken ”Dopet som mönster för  tolkning av  livet”  i Sollentuna Missionskyrka.

 

1 maj

I det aktuella  numret av tidsskriften Tro och Liv, nummer 3, 2009, har jag skrivit en recension av Jonas Gadrelss senaste,  mycket omtalade bok, Om Jesus.

 

30 juli

Den 30 juli medverkar jag i serien Rum för samtal på Strandgården utanför Halmstad. Läs mer om detta här på Strandgårdens hemsida.

 

10 september

Jag kommer att medverka i en samling som Mälardalens distrikt i Svenska Missionskyrkan och SMU kommer att hålla i Andreaskyrkan i Stockholm torsdagen den 10 september, klockan 17.30. Samlingen ingår i serien “Efter-jobbet-prat-om-Gud” och skall handla om betydelsen av var samtalet om kristen tro skall inledas, i tanken på något allmänmänskligt eller i tanken på att de kristna har något som gör dem annorlunda än andra. Mer information om den serien finns här.

 

15 oktober

Jag kommer hålla en serie om tre föreläsningar i Sollentuna Missionskyrka om grunderna i kristen tro. Föreläsningarna hålls torsdagarna den 17 september, den 24 september och den 15 oktober, klockan 19.00. De ingår i föreläsningsserien Vi tror. Mer information om den serien finns här.

 

11 november

I det senaste numret av tidskriften Tro & Liv har Larsåke W Persson skrivit en recension av min bok Att tolka det tvetydiga.

 

2 december

Den 2-3 december medverkar jag i Svenska kyrkans forskardagar, som i år är förlagda till THS,

Teologiska högskolan,  i Bromma. Läs mer om forskardagarna här på Svenska kyrkans hemsida.

 

31 december

Under 2009 är jag en av forskarna i ett forskningsprojekt om teologi och barn på Svenska kyrkans forskningsenhet. Klicka här för mer information om det projektet på Svenska kyrkans hemsida.

 

2010

5 februari

Den 5-7 febrari är det teologifestival i Uppsala, arrangerad av Uppsala stift, med temat: och ljuset lyser i mörkret. Jag medverkar som lots i den ström som har rubriken Interpretation and Revelation, tillsammans med teologerna Werner Jeanrond och Jayne Svenungsson. Anne-Louise Eriksson, teolog och forskningschef i Svenska kyrkan, är moderator för strömmen. Läs mer om festivalen här på Uppsala stifts hemsida.

 

12 mars

I  nummer fem av tidningen Sändaren har jag skrivit en artikel om Svenska Missionskyrkan utifrån Waldenströms teologi  om försoningen. Läs den här på Sändarens hemsida.

 

 

2011

 

April

Min nya bok, Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga. Systematiska teologiska reflektioner uitfrån utvecklingspsykologiska perspektiv, har kommit ut. Den går lättast att få tag på som e-bok Den går att ladda ned från Svenska Kyrkans forskningsavdelnings hemsida. Klicka här kommer du till den sidan

 

12 oktober

Jag medverkar i Svenska kyrkans forskardagar i Uppsala den 12-13 oktober. Jag medverkar med ett paper med rubriken “Funktionshinder - finns dom? En problematisering av en tvetydig diskurs.”

 

16 oktober

Söndagen den 16 oktober predikar jag i gudstjänsten i Mikaelikyrkan i Skärholmen, klockan 10.00.

 

ARKIVERADE HAIKUER